Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 16 januari 2019

Op 10 januari 2019 verwierp de Ondernemingskamer het beroep dat was ingesteld tegen uitspraak 107952 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

ma 14 januari 2019

Onderwijsgeschillen is op zoek naar een jurist die zich gaat bezig houden met het bijhouden en toegankelijk maken van kennis, informatie en ontwikkelingen op het gebied van onderwijsrecht.

vacature jurist
do 10 januari 2019

In deze nieuwsbrief een overzicht van de uitspraken, adviezen en actualiteiten die zijn gepubliceerd in de maand december 2018 

Foto schoolbord

Expertisecentrum

do 1 november 2018

In oktober 2017 is het rapport 'Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?' gepresenteerd. GPO licht toe op welke wijze zij de verbetersuggesties uit het rapport ter hand heeft genomen...

foto bij reactie GPO
ma 10 september 2018

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft onderzoek laten doen naar de knelpunten in wetgeving over de medezeggenschap rond passend onderwijs. De conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld in...

kaft Medezeggenschapsketen in passend onderwijs
vr 4 mei 2018

Op 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum een symposium waarin het conceptrapport van een verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend...

foto bij presentatie verkenningsrapport 20 april 2018

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: