Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 11 oktober 2017

De ouders hadden een klacht ingediend bij deLandelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), maar kwamen er samen met de school uit!

foto bij klacht over schoollocatie
wo 4 oktober 2017

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot een juridische procedure. Maar soms kan een formele procedure worden voorkomen door de inzet van een mediator. Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle...

foto bij arbeidsmediation
di 3 oktober 2017

Als een klacht wordt ingediend bij de LKC, onderzoekt Onderwijsgeschillen wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms is het beter om de klacht eerst te bespreken met de school.

foto van leerling

Expertisecentrum

vr 6 oktober 2017

Woerden 6 oktober 2017 – Vandaag is het onderzoeksrapport ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’ gepresenteerd op een symposium. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

overhandiging GPO rapport
wo 4 oktober 2017

Voorstel voor één medezeggenschapsregeling in de IKC’s, waarin de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn aangepast aan de specifieke situatie van de IKC’s.

Foto bij Advies medezeggenschap in IKC's
vr 15 september 2017

Op 6 oktober a.s. wordt het rapport van het onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de GPO gepresenteerd. U kunt hier bij zijn!

foto bij presentatie GPO rapport

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief