Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

di 19 september 2017

Per 1 januari 2018 ontstaat er een vacature voor de Voorzitter van de LCG WM, vanwege het reglementair terugtreden van de huidige Voorzitter.

ma 18 september 2017

Van 18 tot en met 22 september 2017 is de Landelijke Week tegen Pesten. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

foto dag tegen het pesten
ma 11 september 2017

ls een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms...

Expertisecentrum

vr 15 september 2017

Op 6 oktober a.s. wordt het rapport van het onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de GPO gepresenteerd. U kunt hier bij zijn!

foto bij presentatie GPO rapport
di 25 april 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling
di 11 april 2017

Welke procedure kan de (G)MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief