Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

do 21 maart 2019

In het Bestuursverslag 2018 doet Onderwijsgeschillen verslag van de organisatie en activiteiten van de Stichting en het Expertisecentrum.

foto bij bestuursverslag 2018
do 21 maart 2019

Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs 2018 is digitaal beschikbaar. 

foto bij jaarverslag GPO 2018
di 19 maart 2019

De LKC heeft een vacature voor een vierde vicevoorzitter. 

foto bij vacature LKC

Expertisecentrum

wo 20 maart 2019

Een adviesgroep heeft in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een analyse gemaakt van de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wnra voor het personeel in het openbaar onderwijs....

foto bij Wnra advies
wo 30 januari 2019

Minister Slob stuurde op 23 januari 2019 een brief naar de Tweede Kamer over verschillende toezeggingen over passend onderwijs. In deze brief reageert de minister op het onderzoeksrapport De...

Foto bij de medezeggenschapsketen in passend onderwijs
do 1 november 2018

In oktober 2017 is het rapport 'Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?' gepresenteerd. GPO licht toe op welke wijze zij de verbetersuggesties uit het rapport ter hand heeft genomen...

foto bij reactie GPO

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: