Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 24 mei 2017

Op Hemelvaartsdag en vrijdag 26 mei is het kantoor van Onderwijsgeschillen gesloten

wo 24 mei 2017

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden bracht op 3 mei 2017 een arbitraal vonnis uit in een geschil over de verdeling van het lwoo-tekort binnen een samenwerkingsverband.

foto schoolklas
ma 22 mei 2017

De VO-raad zoekt commissieleden voor de nieuwe Landelijke Commissie melden van een misstand. Deze commissie wordt ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Expertisecentrum

di 25 april 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling
di 11 april 2017

Welke procedure kan de (G)MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school
ma 2 januari 2017

Op 31 maart a.s. organiseerst het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

foto bij vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC's

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief