Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 19 april 2017

Op 19 april 2017 is de Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten vormt nog steeds een probleem dat grote gevolgen kan hebben. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders...

foto dag tegen het pesten
ma 10 april 2017

Wegens het aantal te behandelen beroepen en het aanstaande vertrek van een commissielid naar het buitenland zijn er vacatures voor een werkgeverslid en een werknemerslid.

 

ma 10 april 2017

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in maart 2017 over passend onderwijs, klachten en beroep.

Foto schoolbord

Expertisecentrum

di 11 april 2017

Welke procedure kan de (G)MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school
di 4 april 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling
ma 2 januari 2017

Op 31 maart a.s. organiseerst het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

foto bij vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC's

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief