Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 15 maart 2017

Het overgrote deel van de klachten die de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) krijgt voorgelegd, is afkomstig van ouders. Maar ook werknemers kunnen er terecht.

foto bij klachten van personeel in het onderwijs
di 14 maart 2017

De Commissie van beroep funderend onderwijs deed op 6 maart 2017 haar eerste uitspraak. De uitspraak gaat over het entreerecht.

afbeelding bij uitspraak over entreerecht
do 9 maart 2017

Het jaarverslag van de LCG WMS brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Commissie en belicht actuele medezeggenschapsontwikkelingen.

Expertisecentrum

ma 2 januari 2017

Op 31 maart a.s. organiseerst het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

foto bij vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC's
wo 3 augustus 2016

Op maandag 3 oktober a.s. organiseert het Expertisecentrum samen met VOS/ABB een bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap.

foto bij bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap
do 30 juni 2016

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven tot het doen van extern onderzoek naar de doorwerking van de procedure en de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs.

foto bij artikel extern onderzoek Geschillencommissie passend onderwijs

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief