Stichting Onderwijsgeschillen houdt landelijke commissies voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in stand. Onderwijsorganisaties uit alle sectoren en van alle identiteiten kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen.

Zaak indienen

Onderwijsgeschillen in twee minuten

 

Over ons        Aansluiten

Actueel

ma 2 augustus 2021

Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar, en hebben je ouders weleens een geschil gehad op school? Dan zoeken we jou!

foto bij oproep leerlingen
ma 2 augustus 2021

Bent u directeur (po/vo) en wilt u Onderwijsgeschillen adviseren over geschilbeslechting tussen school en ouders & leerlingen?

Expertisecentrum

di 29 juni 2021

Op 24 juni jl. presenteerde Brekelmans, Huisman en Sprengers de resultaten van een onderzoek naar de begrippen 'school' en bevoegd gezag' in de context van een goede medezeggenschap. 

vr 9 april 2021

In opdracht van de NVO deed het Kohnstamm Instituut onderzoek en analyseerde 80 uitspraken van de GPO over leerlingen die thuiszitten of dreigden thuis te komen zitten. 

foto bij Zicht op thuiszitten.
ma 1 februari 2021

Het Expertisecentrum heeft een onderzoekagenda voor drie onderwerpen opgesteld voor de 1e helft van 2021. 

foto's bij EC onderzoekagenda

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: