Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

do 18 april 2019

De GPO bracht op 8 maart 2019 een advies uit over een verwijdering van een leerling met syndroom van Down in het regulier basisonderwijs. De Commissie liet zich onder meer uit over de vraag of de...

foto bij advies 108603 GPO
wo 17 april 2019

De klachtenregeling in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bestaat ruim 20 jaar. In de praktijk blijkt de regeling goed te werken, blijkt het evaluatie-onderzoek.

Foto bij evaluatie klachtenregeling
ma 15 april 2019

Het samenwerkingsverband moet deugdelijk motiveren waarom naast de tlv voor speciaal onderwijs tevens een advies voor het type onderwijs ZMOK is afgegeven.

Foto bij advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Expertisecentrum

do 18 april 2019

VOS/ABB en het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen gaan een samenwerking aan om de kennis van bestuurders en toezichthouders over medezeggenschap in het onderwijs actueel te houden...

foto bij samenwerking VOS/ABB en Expertisecentrum Onderwijsgeschillen
wo 20 maart 2019

Een adviesgroep heeft in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een analyse gemaakt van de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wnra voor het personeel in het openbaar onderwijs....

foto bij Wnra advies
wo 30 januari 2019

Minister Slob stuurde op 23 januari 2019 een brief naar de Tweede Kamer over verschillende toezeggingen over passend onderwijs. In deze brief reageert de minister op het onderzoeksrapport De...

Foto bij de medezeggenschapsketen in passend onderwijs

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: