Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

di 13 februari 2018

De Geschillencommissie passend onderwijs en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS vervullen een belangrijke functie in de geschillenbeslechting. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek van ...

foto bij evaluatierapport GPO en LCG WMS
ma 5 februari 2018

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in januari 2018 over onder meer beroep, medezeggenschap, passend onderwijs en klachten.

Foto schoolbord
wo 31 januari 2018

Op 22 december 2017 bracht de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen een advies uit over schorsing en ontslag. Wat doet de LBS en waarover ging het advies?

Foto bij Advies van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) over schorsing en ontslag

Expertisecentrum

wo 31 januari 2018

De Handreiking aan de MR van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast aan de wijziging van de Wms per 1 januari 2018 i.v.m. de verplichte ouderraadpleging.

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school
vr 6 oktober 2017

Woerden 6 oktober 2017 – Vandaag is het onderzoeksrapport ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’ gepresenteerd op een symposium. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

overhandiging GPO rapport
wo 4 oktober 2017

Voorstel voor één medezeggenschapsregeling in de IKC’s, waarin de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn aangepast aan de specifieke situatie van de IKC’s.

Foto bij Advies medezeggenschap in IKC's

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief