Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 10 januari 2018

Een moeder dient een klacht in bij de LKC omdat ze niet tevreden is over de communicatie die volgde nadat de school had besloten om haar zoon van school te verwijderen.

Foto vo-klas met docente
di 9 januari 2018

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in december 2017 over onder meer beroep, medezeggenschap, passend onderwijs en klachten.

Foto schoolbord
ma 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Het  raadplegen van de ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school is verplicht...

Foto bij Actueel over wijziging Wms

Expertisecentrum

vr 6 oktober 2017

Woerden 6 oktober 2017 – Vandaag is het onderzoeksrapport ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’ gepresenteerd op een symposium. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

overhandiging GPO rapport
wo 4 oktober 2017

Voorstel voor één medezeggenschapsregeling in de IKC’s, waarin de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn aangepast aan de specifieke situatie van de IKC’s.

Foto bij Advies medezeggenschap in IKC's
di 25 april 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief