Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

di 13 maart 2018

In het Bestuursverslag 2017 doet Onderwijsgeschillen verslag van de organisatie en activiteiten van de Stichting en het Expertisecentrum. 

foto bij bestuursverslag Onderwijsgeschillen 2017
di 6 maart 2018

Uit het eerste jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs over het jaar 2017 blijkt dat de Commissie in totaal 71 zaken in behandeling heeft gehad. De meeste beroepen die bij de...

Foto bij jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs
di 6 maart 2018

Het jaarverslag van de LCG WMS brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Commissie over 2017 en belicht actuele medezeggenschapsontwikkelingen. 

foto bij jaarverslag LCG WMS 2017

Expertisecentrum

wo 31 januari 2018

De Handreiking aan de MR van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast aan de wijziging van de Wms per 1 januari 2018 i.v.m. de verplichte ouderraadpleging.

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school
vr 6 oktober 2017

Woerden 6 oktober 2017 – Vandaag is het onderzoeksrapport ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’ gepresenteerd op een symposium. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

overhandiging GPO rapport
wo 4 oktober 2017

Voorstel voor één medezeggenschapsregeling in de IKC’s, waarin de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn aangepast aan de specifieke situatie van de IKC’s.

Foto bij Advies medezeggenschap in IKC's

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs:

Nieuwsbrief