Actueel

foto bij klachten van personeel in het onderwijs

Het overgrote deel van de klachten die de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) krijgt voorgelegd, is afkomstig van ouders. Maar ook werknemers kunnen er terecht.

wo 15 maart 2017
afbeelding bij uitspraak over entreerecht

De Commissie van beroep funderend onderwijs deed op 6 maart 2017 haar eerste uitspraak. De uitspraak gaat over het entreerecht.

di 14 maart 2017

Het jaarverslag van de LCG WMS brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Commissie en belicht actuele medezeggenschapsontwikkelingen.

do 9 maart 2017
foto bij jaarverslag geschillencommissie passend onderwijs GPO

Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs laat een toename zien van het aantal verwijderingsgeschillen en een afname van het aantal geschillen over toelating.

di 7 maart 2017
Foto bij Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2016 gepubliceerd

De jaarverslagen 2016 van een aantal Commissies van Onderwijsgeschillen zijn gepubliceerd. In de jaarverslagen leggen de Commissies verantwoording af over haar werkzaamheden en geven zij een overzicht van de uitspraken / adviezen die zij in 2016 hebben gedaan.

di 7 maart 2017
Foto schoolbord

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in februari 2017 over passend onderwijs, klachten en functiewaardering.

di 7 maart 2017

LCG WMS deed op 31.10.16 uitspraak (107381) in een interpretatiegeschil over beperking van het passief kiesrecht in het reglement. De OK heeft deze uitspraak op 22.02.17 vernietigd.

do 23 februari 2017
foto bij themabrief passend onderwijs over toelating

Deze nieuwe themabrief beschrijft de wettelijke regels over toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en zet de adviezen van de GPO op een rijtje.

wo 8 februari 2017
Wetsvoorstel instemmingsrecht handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 het wetsvoorstel, waarin wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief, als hamerstuk aanvaard.

di 7 februari 2017
Foto bij klokkenluidersregeling

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bracht op 2 november 2016 advies uit over de toepassing van de klokkenluidersregeling. Hoe werkt de klokkenluidersregeling in het onderwijs?

do 2 februari 2017