Actueel

foto dag tegen het pesten

Op 19 april 2017 is de Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten vormt nog steeds een probleem dat grote gevolgen kan hebben. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?  

wo 19 april 2017
foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de (G)MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

di 11 april 2017

Wegens het aantal te behandelen beroepen en het aanstaande vertrek van een commissielid naar het buitenland zijn er vacatures voor een werkgeverslid en een werknemerslid.

 

ma 10 april 2017
Foto schoolbord

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in maart 2017 over passend onderwijs, klachten en beroep.

ma 10 april 2017
foto bij VN-verdrag handicap

Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap in werking getreden. Bij de GPO en het College voor de Rechten van de Mens is door verschillende ouders een beroep gedaan op dit Verdrag.

vr 7 april 2017
foto bij beeindiging proefplaatsing

De Geschillencommissie passend onderwijs bracht op 20 maart 2017 advies uit in twee geschillen over de beëindiging van proefplaatsingen. Is hier sprake van geschillen over toelating of over verwijdering en welke school heeft de zorgplicht?

vr 7 april 2017
mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

di 4 april 2017
foto bij klachten van personeel in het onderwijs

Het overgrote deel van de klachten die de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) krijgt voorgelegd, is afkomstig van ouders. Maar ook werknemers kunnen er terecht.

wo 15 maart 2017
afbeelding bij uitspraak over entreerecht

De Commissie van beroep funderend onderwijs deed op 6 maart 2017 haar eerste uitspraak. De uitspraak gaat over het entreerecht.

di 14 maart 2017

Het jaarverslag van de LCG WMS brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Commissie en belicht actuele medezeggenschapsontwikkelingen.

do 9 maart 2017