Actueel

foto bij evaluatierapport GPO en LCG WMS

De Geschillencommissie passend onderwijs en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS vervullen een belangrijke functie in de geschillenbeslechting. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek van Regioplan.

di 13 februari 2018
Foto schoolbord

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in januari 2018 over onder meer beroep, medezeggenschap, passend onderwijs en klachten.

ma 5 februari 2018
Foto bij Advies van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) over schorsing en ontslag

Op 22 december 2017 bracht de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen een advies uit over schorsing en ontslag. Wat doet de LBS en waarover ging het advies?

wo 31 januari 2018
Foto leerkracht met leerling

Op 29 januari 2018 is het concept-wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. De einddatum van de consultatie is 12 maart 2018.

wo 31 januari 2018
foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

De Handreiking aan de MR van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast aan de wijziging van de Wms per 1 januari 2018 i.v.m. de verplichte ouderraadpleging.

wo 31 januari 2018
Foto vo-klas met docente

Een moeder dient een klacht in bij de LKC omdat ze niet tevreden is over de communicatie die volgde nadat de school had besloten om haar zoon van school te verwijderen.

wo 10 januari 2018
Foto bij Actueel over wijziging Wms

Op 1 januari 2018 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Het  raadplegen van de ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school is verplicht vanaf 1 januari 2018.

ma 1 januari 2018
foto klaslokaal bij school en ouders komen er samen uit

Ouders dienen  een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) omdat ze niet tevreden zijn over de begeleiding die hun dochter krijgt. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

wo 20 december 2017
foto bij WMS congres 2017

Een aantal presentaties van het 11e WMS congres is nu beschikbaar.

ma 18 december 2017
Foto mbo leerling

In deze regeling worden de mbo-opleidingen aangewezen waarvoor aanvullende toelatingseisen bovenop de vooropleidingseisen mogen worden gesteld.

wo 6 december 2017