Actueel

Foto bij schooladvies

Als een klacht wordt ingediend bij de LKC, onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms blijkt het beter te zijn om de klacht eerst te bespreken op school zelf. Dat was ook het geval bij de klacht over het schooladvies van Sanne.

ma 19 juni 2017
© enno keurentjes

Het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over 2016 is verschenen. Uit het verslag blijkt dat het aantal ingediende klachten ongeveer gelijk is gebleven, maar het aantal adviezen dat de LKC uitbracht wel gestegen is.

ma 12 juni 2017

Van 12 t/m 16 juni 2017 is de week van de mediation. Voor mediation bij conflicten in het onderwijs kunt u terecht bij Onderwijsgeschillen. De mediators van Onderwijsgeschillen zijn gespecialiseerd in de verschillende conflicten in het onderwijsveld.

ma 12 juni 2017
Foto schoolbord

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in mei 2017 over onder meer beroep, passend onderwijs en klachten.

do 1 juni 2017
foto Roswitha de Bekker

In de nieuwste aflevering van School en Wet gaat Roswitha de Bekker in op de achtergronden van de cao-ontslagcommissie in het onderwijs. Deze Commissie kan in plaats van UWV voorafgaande toestemming verlenen voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. 

ma 29 mei 2017
foto schoolklas

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden bracht op 3 mei 2017 een arbitraal vonnis uit in een geschil over de verdeling van het lwoo-tekort binnen een samenwerkingsverband.

wo 24 mei 2017
foto bij uitgelicht WMS uitspraak over Fusie

Dat blijkt uit een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) van 1 mei 2017 (107558) in een instemmingsgeschil over de voorgenomen fusie van twee basisscholen.

wo 10 mei 2017
mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

di 25 april 2017
foto bij Klacht vso-school ingetrokken

Anna is autistisch en dyslectisch. De ouders dienen een klacht in bij de LKC omdat de begeleiding tegenvalt. De LKC neemt contact op met partijen waarna zij er toch samen uitkomen!

di 25 april 2017
foto dag tegen het pesten

Op 19 april 2017 is de Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten vormt nog steeds een probleem dat grote gevolgen kan hebben. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?  

wo 19 april 2017