Actueel

Deze studiedag werd bezocht door vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, de Nationale Ombudsman, vertegenwoordigers van de Raden, Besturen- Ouder- en Vakorganisaties, advocaten en andere geïnteresseerden. Deze dag bood een platform voor verdieping.

vr 19 maart 2010

Op 15 mei 2009 heeft LCG WMS in het kader van verbreding en verdieping van kennis en uitwisseling van ervaring, tezamen met Onderwijsgeschillen een studiedag rond medezeggenschap gehouden.

vr 15 mei 2009