Actueel

foto bij jaarverslag LKC 2017

Het jaarverslag van de LKC 2017 is verschenen. In 2017 heeft de LKC relatief meer klachten ontvangen van ouders over de informatieverstrekking door scholen over hun kinderen.

do 17 mei 2018
foto bij presentatie verkenningsrapport 20 april 2018

Op 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum een symposium waarin het conceptrapport van een verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend onderwijs werd gepresenteerd.

vr 4 mei 2018

Roswitha de Bekker, mediator bij Onderwijsgeschillen, beschrijft in het tijdschrift Nederlandse Mediation een arbeidsmediation. In eerdere afleveringen verschenen artikelen over andere vormen van mediation door mediators van Onderwijsgeschillen.

di 17 april 2018

Op 3 april heeft de Commissie haar eerste uitspraak gedaan. De werkgever krijgt geen toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Onvoldoende aangetoond is dat er geen passende functies zijn.

do 12 april 2018
foto bij jaarverslag GPO 2017

Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs 2017 is gepubliceerd. De Commissie heeft 78 zaken in behandeling gehad, waarvan circa 80% over verwijdering gaan. 

di 3 april 2018

De jaarverslagen van een aantal Commissies van Onderwijsgeschillen zijn gepubliceerd 

di 3 april 2018
foto bij bestuursverslag Onderwijsgeschillen 2017

In het Bestuursverslag 2017 doet Onderwijsgeschillen verslag van de organisatie en activiteiten van de Stichting en het Expertisecentrum. 

di 13 maart 2018
Foto bij jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs

Uit het eerste jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs over het jaar 2017 blijkt dat de Commissie in totaal 71 zaken in behandeling heeft gehad. De meeste beroepen die bij de Commissie zijn ingediend gaan over schorsingen in het voortgezet onderwijs.

di 6 maart 2018
foto bij jaarverslag LCG WMS 2017

Het jaarverslag van de LCG WMS brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Commissie over 2017 en belicht actuele medezeggenschapsontwikkelingen. 

di 6 maart 2018
foto bij evaluatierapport GPO en LCG WMS

De Geschillencommissie passend onderwijs en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS vervullen een belangrijke functie in de geschillenbeslechting. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek van Regioplan.

di 13 februari 2018