Actueel

Inschrijving wms congres 2018

De online inschrijvng voor het WMS congres 2018 is geopend. Het congres vindt plaats op woensdag 7 november 2018 in de ReeHorst in Ede en heeft dit jaar als thema: Contact met de achterban 

ma 3 september 2018

Tot ons verdriet is overleden onze gewaardeerde medewerker​​ Maarten Smulders.

ma 20 augustus 2018
foto bij herbenoeming GPO

Minister Slob heeft de leden van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) voor vier jaar herbenoemd.

do 2 augustus 2018

In de nieuwste aflevering van MR magazine (nr. 5, juni 2018, uitgave Wolters Kluwer) bespreekt Hilde Mertens een adviesgeschil over het ontslag van een conrector bij de Geschillencommissie WMS.

wo 4 juli 2018
foto bij rapport over juridische handhaving van zorgplicht passend onderwijs

De jurisprudentie over de zorgplicht, onder andere door de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), biedt in veel gevallen concrete handvatten voor een zo goed mogelijke plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

wo 27 juni 2018
foto bij Bezwarencommissie OMO

Op 26 juni 2018 is de nieuwe Bezwarencommissie OMO geïnstalleerd, ingesteld door de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. 

di 26 juni 2018
Foto bij Geschillencommissie WMS

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed op 30 mei 2018 uitspraak in een geschil over de wijzing van de samenwerking tussen een school en de stichting waar de school deel van uit maakt.

di 26 juni 2018
foto bij richtinggevende uitspraken LCG WMS onder actueel

De uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschilen WMS kunnen voor de toepassing van de Wms en de uitvoering van de medezeggenschap op scholen van richtinggevend belang zijn.

wo 30 mei 2018
Foto bji AVG en klachten over privacy bij LKC

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De LKC behandelt regelmatig klachten over privacy. Wat betekent de AVG voor de klachtbehandeling door de LKC?

ma 28 mei 2018
foto bij jaarverslag LKC 2017

Het jaarverslag van de LKC 2017 is verschenen. In 2017 heeft de LKC relatief meer klachten ontvangen van ouders over de informatieverstrekking door scholen over hun kinderen.

do 17 mei 2018