Actueel

foto bij Bezwarencommissie OMO

Op 26 juni 2018 is de nieuwe Bezwarencommissie OMO geïnstalleerd, ingesteld door de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. 

di 26 juni 2018
Foto bij Geschillencommissie WMS

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed op 30 mei 2018 uitspraak in een geschil over de wijzing van de samenwerking tussen een school en de stichting waar de school deel van uit maakt.

di 26 juni 2018
foto bij richtinggevende uitspraken LCG WMS onder actueel

De uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschilen WMS kunnen voor de toepassing van de Wms en de uitvoering van de medezeggenschap op scholen van richtinggevend belang zijn.

wo 30 mei 2018
Foto bji AVG en klachten over privacy bij LKC

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De LKC behandelt regelmatig klachten over privacy. Wat betekent de AVG voor de klachtbehandeling door de LKC?

ma 28 mei 2018
foto bij jaarverslag LKC 2017

Het jaarverslag van de LKC 2017 is verschenen. In 2017 heeft de LKC relatief meer klachten ontvangen van ouders over de informatieverstrekking door scholen over hun kinderen.

do 17 mei 2018
foto bij presentatie verkenningsrapport 20 april 2018

Op 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum een symposium waarin het conceptrapport van een verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend onderwijs werd gepresenteerd.

vr 4 mei 2018

Roswitha de Bekker, mediator bij Onderwijsgeschillen, beschrijft in het tijdschrift Nederlandse Mediation een arbeidsmediation. In eerdere afleveringen verschenen artikelen over andere vormen van mediation door mediators van Onderwijsgeschillen.

di 17 april 2018

Op 3 april heeft de Commissie haar eerste uitspraak gedaan. De werkgever krijgt geen toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Onvoldoende aangetoond is dat er geen passende functies zijn.

do 12 april 2018
foto bij jaarverslag GPO 2017

Het jaarverslag van de Geschillencommissie passend onderwijs 2017 is gepubliceerd. De Commissie heeft 78 zaken in behandeling gehad, waarvan circa 80% over verwijdering gaan. 

di 3 april 2018

De jaarverslagen van een aantal Commissies van Onderwijsgeschillen zijn gepubliceerd 

di 3 april 2018