19 maart 2010: Studiedag ‘Klachtrecht in het onderwijs. Is er (nog) werk aan de winkel?’

Deze studiedag werd bezocht door vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, de Nationale Ombudsman, vertegenwoordigers van de Raden, Besturen- Ouder- en Vakorganisaties, advocaten en andere geïnteresseerden. Deze dag bood een platform voor verdieping.

Downloaden

Verslag studiedag