Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de doeltreffende maatregelen die een school voor een leerling met astma moest nemen, zijn voor de school geen onevenredige belasting

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bracht op 23 oktober 2019 advies uit​ over een verwijdering van een leerling met astma wegens handelingsverlegenheid.

Wat was de situatie?

Een school geeft een leerling met astma niet langer onderwijs in het schoolgebouw omdat het team de zorg die nodig is voor deze leerling niet langer kan dragen. De leerling is vanwege zijn jonge leeftijd nog niet zelfredzaam in het signaleren van zijn eigen benauwdheid en het toedienen van medicatie. De leerling heeft eerder een ernstige benauwdheidsaanval gehad op de school. De school heeft doeltreffende aanpassingen gedaan, maar het reguleren van de benauwdheid vindt de school een te grote verantwoordelijkheid voor het team.
Volgens de school weigeren de ouders medewerking te verlenen aan het maken van een plan van aanpak. De leerling zou volgens de school passend onderwijs kunnen krijgen op een medische school.

Beoordeling door de Commissie

De ziekte astma valt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Een school moet doeltreffende aanpassingen verrichten voor leerlingen die onder deze wet vallen, tenzij deze aanpassingen een onevenredige belasting vormen voor de school.
In dit geval is volgens de Commissie geen sprake van een onevenredige belasting voor de school. De leerling hoeft niet continu in de gaten te worden gehouden volgens de behandelend arts. Het toedienen van medicatie in de vorm van een puffer, is geen voorbehouden of risicovolle handeling op grond van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg. Een leerkracht mag deze handeling uitvoeren. Dat de leerling in het verleden een ernstige benauwdheidsaanval heeft gehad, wil niet zeggen dat er een reëel gevaar voor de gezondheid van de leerling bestaat wanneer hij regulier onderwijs blijft volgen.
De Commissie oordeelt het verzoek gegrond.

Downloaden