Advies Geschillencommissie passend onderwijs: het schoolbestuur stelt het ontwikkelingsperspectief vast en mag medewerking van de ouders verlangen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Op 3 januari 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een advies uit over de vaststelling van het ontwikkelingsperspectief (opp) van een leerling. De ouders zijn het niet eens met het opp en dienen hierover een verzoek in bij de Commissie.

Wat was de situatie?

Een leerling is op vierjarige leeftijd door een deskundige als vermoedelijk hoogbegaafd getypeerd. De school van aanmelding plaatst de leerling, die dan inmiddels vijf is, op aandringen van zijn ouders in groep 3. Daar blijkt dat de leerling niet mee kan komen. In het opp neemt de school daarom op dat de leerling terug moet naar groep 2. Zijn ouders zijn het hiermee oneens. Zij vinden dat de school hun tekst van het opp moet overnemen. Pas als dat gebeurd is staan zij open voor nieuw overleg.

Beoordeling door de Commissie

Niet de ouders maar het schoolbestuur stelt het opp van een leerling vast. De school heeft daarbij een onderzoeksplicht. De school heeft op verzoek van de ouders het opp aangepast en voorgesteld daarover overleg te voeren. Dit wilden de ouders niet. Deze weigering is niet in overeenstemming met de norm dat het overleg open en reëel moet worden gevoerd.

Ook inhoudelijk houdt het verzoek van de ouders geen stand. De handelingsadviezen van de door de ouders ingeschakelde deskundige bieden geen oplossing voor het probleem dat de leerling groep 3 niet aankan. De deskundigen van de school mogen van de ouders niet meekijken of advies uitbrengen. Dit verdraagt zich niet met de onderzoeksplicht van de school, die voor de leerling een handelingsdeel van het opp wil opstellen dat tegemoetkomt aan zijn ondersteuningsbehoefte.

De Commissie oordeelt het verzoek ongegrond.

Downloaden

  • Advies Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 3 januari 2020 (109039)