Advies Geschillencommissie passend onderwijs: niet de school maar het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bracht op 14 augustus 2019 advies uit over de weigering om een leerling toe te laten tot een school voor praktijkonderwijs. De Commissie liet zich onder meer uit over de procedure van toelaatbaarheid van een leerling tot het praktijkonderwijs.

Wat was de situatie?

De ouders hadden hun zoon aangemeld bij een school voor praktijkonderwijs. Die school had op grond van eigen onderzoek en bevindingen de aanmelding afgewezen. De praktijkschool verwees de leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Beoordeling door de Commissie

Na de ontvangst van een aanmelding moet de praktijkschool bij het samenwerkingsverband een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklarng (tlv) indienen. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een onderwijskundig rapport en de zienswijze van de ouders. Het samenwerkingsverband beslist vervolgens of een leerling tot het praktijkonderwijs toelaatbaar is.

In dit geval heeft de school geen aanvraag voor een tlv ingediend, maar op basis van eigen onderzoek beslist om de leerling niet toe te laten. De school gaf daarbij het advies om de leerling aan te melden op een school voor speciaal onderwijs in cluster 3. Maar de beslissing of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs is aan het samenwerkingsverband voorbehouden. De Commissie heeft de school geadviseerd de procedure voor aanmelding aan te passen en alsnog een aanvraag voor een tlv bij het samenwerkingsverband in te dienen.

De Commissie oordeelt het verzoek gegrond.

Downloaden

Advies Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 14 augustus 2019 (108805)