Advies Geschillencommissie passend onderwijs over verwijdering vanwege strafbaar gedrag buiten de school

Op 2 maart 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een advies uit over de verwijdering van een leerling die betrokken was bij een gewapende overval buiten de school.

Wat was de situatie?

De ouders van de leerling stellen de school ervan in kennis dat de leerling is gearresteerd. De school verwijdert de leerling omdat er binnen de school sprake is van een gevoel van onveiligheid, omdat de leerling in het verleden al eerder voor incidenten heeft gezorgd in de school. Volgens de ouders van de leerling gaat het juist al langere tijd goed op de school en is de veiligheid daar niet in het geding. De ouders zijn het niet eens met de beslissing van de school om hun zoon te verwijderen en leggen het geschil voor aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Beoordeling door de Commissie

De Commissie meent dat van onveiligheid op de school geen sprake is. De overval heeft plaatsgevonden buiten de school en de beslissing om de leerling te verwijderen is ruim een half jaar daarna pas genomen. Op school veroorzaakt de leerling geen onveiligheid. Het zorgadviesteam was voorheen betrokken bij de leerling, maar had al een tijd geen hulpvraag meer over het gedrag van de leerling. De leerling heeft er baat bij te resocialiseren en heeft zijn werk in een winkel en zijn sport hervat. Ook de jeugdreclassering adviseert om de leerling weer toe te laten op de school. De leerling heeft er belang bij om zijn eindexamenjaar op de school af te ronden. 

Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert om de leerling toe te laten tot de school en niet alleen de leerling maar ook het schoolteam te laten begeleiden door de jeugdreclassering. De uitkomst van het onderzoek dat gedaan is door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, kan hierbij helpend zijn.

Downloaden

  • Advies Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 2 maart 2020 (109085)