Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: tegen het advies van de deskundige, die eerder als zelfstandige door de school was ingehuurd om de leerling te observeren en te onderzoeken, bestaan geen bezwaren

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) bracht op 18 februari 2020 advies uit over de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) voor een leerling. Moeder heeft bezwaar gemaakt omdat zij meent dat haar zoon met begeleiding reguliere basisonderwijs kan blijven volgen.

Wat was de situatie?

De leerling komt op de basisschool onvoldoende tot ontwikkeling, ook niet met inzet van een arrangement door het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft een tlv-sbo afgegeven. De twee deskundigen die ten behoeve van de tlv advies uitbrachten, vinden het speciaal basisonderwijs het meest passend voor de leerling. Een van de twee deskundigen die een advies heeft uitgebracht, heeft de leerling op verzoek van de school eerder geobserveerd en onderzocht.

Beoordeling door de Commissie

Een deskundige die een advies voor een tlv uitbrengt, moet objectief en onpartijdig zijn. Een deskundige mag niet in dienst zijn van de school die de tlv aanvraagt. Ook mag de deskundige niet betrokken zijn bij die aanvraag.

Eerder heeft de deskundige de leerling geobserveerd en onderzocht. De deskundige was als zelfstandige door de school ingehuurd. Bij het inhuren van een zelfstandige deskundige is sprake van onafhankelijkheid ten opzichte van de school; een gezagsrelatie ontbreekt. Het is de Commissie niet gebleken dat de deskundige bij de tlv-aanvraag betrokken is geweest. Gezien deze omstandigheden ziet de Commissie geen bezwaren tegen het advies van deze deskundige.

Om inhoudelijke redenen kan de tlv-sbo in stand blijven. De ondersteuning die de leerling op dit moment nodig heeft, overstijgt de mogelijkheden van het reguliere onderwijs.

Downloaden

Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) d.d. 18 februari 2020 (109082)