Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: gescheiden vader met gezag heeft geen recht op verslagen oudergesprek met moeder

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bracht op 9 juli 2020 een advies uit over een klacht van een gescheiden vader. De school weigerde verslagen van de gesprekken met de moeder aan hem te verstrekken. De Commissie oordeelde dat deze weigering terecht was.

Wat was de situatie?

De vader maakt zich zorgen over het welzijn van zijn kinderen. Hij wil weten wat de school heeft gedaan aan het verzuim van de kinderen. Daarom vraagt hij de verslagen van de gesprekken die de school met de moeder heeft gevoerd. De school weigert die te geven vanwege de privacy van de moeder. De vader dient hierover een klacht in bij de Commissie.

Beoordeling door de Commissie

De ouders hebben beiden het gezag over de kinderen. De vader heeft recht op informatie over de ontwikkeling van zijn kinderen. De verslagen van de met de moeder gevoerde gesprekken kunnen die informatie bevatten. Maar in de verslagen kan ook vertrouwelijke informatie van of over de moeder staan. Die informatie mag de school zonder toestemming van de moeder niet verstrekken. De school heeft klager daarom terecht geen afschriften gegeven van deze verslagen. De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Als de vader wil weten wat de school heeft gedaan aan het verzuim van zijn kinderen, kan hij dat aan de school vragen. De school kan die informatie ook op een andere manier, bijvoorbeeld in een gesprek, aan klager geven.

Downloaden

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van 9 juli 2020 (109077).

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Informatieverstrekking aan gescheiden ouders