Advies LBT over het deskundigenadvies en de toelaatbaarheidsverklaring tot het sbo en het (v)so

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) bracht op 6 juni 2017 een advies uit over het besluit van een samenwerkingsverband over de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) (advies 107632). De ouders hadden bij het samenwerkingsverband bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de tlv. De LBT was in haar advies over dat bezwaar opnieuw kritisch over de deskundigenadvisering.

Het deskundigenadvies

De wet bepaalt dat het samenwerkingsverband zich over de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring moet laten adviseren door twee deskundigen. In dit geval was een van de adviserende deskundigen de orthopedagoog van de school die de tlv had aangevraagd. Bovendien was deze orthopedagoog ook nog als deskundige betrokken bij de beoordeling of voor de leerling een tlv moest worden afgegeven.

Beoordeling door de Commissie

De deskundigen die het samenwerkingsverband adviseren over de tlv-aanvraag mogen niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de aanvraag van de tlv of verbonden zijn aan de aanvragende school. Dit is zo omdat de aanvragende school belang heeft bij de uitkomst van de aanvraag. Evenmin mag de adviserend deskundige betrokken zijn bij de inhoudelijke beoordeling van de toelaatbaarheid door het samenwerkingsverband.

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) voor alle samenwerkingsverbanden

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) van Onderwijsgeschillen is een bezwaaradviescommissie die samenwerkingsverbanden adviseert over het bezwaar van ouders tegen de afgifte of de weigering van een tlv. Elk samenwerkingsverband moet zo een bezwaaradviescommissie hebben. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
Driekwart van alle samenwerkingsverbanden is aangesloten bij de LBT.

Is uw samenwerkingsverband nog niet aangesloten bij de LBT en wilt u dit alsnog doen?
Dit kan eenvoudig door het ingevulde aansluitingsformulier op te sturen of telefonisch of per email contact met ons op te nemen: info@onderwijsgeschillen.nl of 030-280 95 90.

Meer adviezen van de LBT over deskundigenadviezen

Advies LBT 2 mei 2017 (107517)
Advies LBT 4 januari 2017 (107442)
Advies LBT 16 augustus 2016 (107302)

Uitspraak Raad van State over deskundigenadvies

Uitspraak 8 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:595)