Advies LKC over melding bij Veilig Thuis: ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bracht op 25 juni 2019 een advies uit over een melding bij Veilig Thuis. Onder verwijzing naar het afwegingskader (pdf) dat sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de meldcode, oordeelt de Commissie dat een school bij twijfel een melding moet doen.

Wat was de situatie?

De school heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis, omdat de school zich zorgen maakte over de leerling. De zorgen van de school werden veroorzaakt door een niet-stabiele thuissituatie, het problematische gedrag van de leerling en toenemend schoolverzuim. Daarnaast had de leerling zelf een hulpvraag gesteld aan de schoolmaatschappelijk werkster. De moeder van de leerling was het er niet mee eens dat de school de melding heeft gedaan, omdat er volgens haar geen sprake was van mishandeling.

Beoordeling door de Commissie

De school heeft de stappen gevolgd die in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. Om de melding bij Veilig Thuis te doen, hoeft niet vast te staan dat sprake is van een acute en/of structurele onveilige situatie. Ook bij twijfel is een school verplicht om de melding te doen. Het afwegingskader is daarover duidelijk. Het is aan Veilig Thuis om de situatie vervolgens te beoordelen. De Commissie oordeelt de klacht dat de melding ten onrechte is gedaan ongegrond.

Downloaden

  • Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) d.d. 25 juni 2019 (108721)

Andere adviezen van de LKC over medlingen bij Veilig Thuis

De LKC behandelt vaker klachten over meldingen bij Veilig Thuis. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Klacht over melding Veilig Thuis en communicatie over het maken van huiswerk. De school moet gesprek met ouder(s) voeren voordat zij een melding doet.
    Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) d.d. 16 juli 2019 (108725)
  • Klacht over afhandeling incident en melding Veilig Thuis door de adjunct-directeur gegrond, omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.
    Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) d.d. 10 juli 2019 (108722)

Themapagina over meldingen bij Veilig Thuis

Op de themapagina Informatieverstrekking aan Veilig Thuis vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en een overzicht van de belangrijkste adviezen van de LKC over dit onderwerp.