Advies van de Geschillencommissie passend onderwijs over de uitschrijving van een leerling: een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bracht op 25 juni 2019 een advies uit over de uitschrijving van een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs. De Commissie liet zich onder meer uit over de vraag of de uitschrijving aan te merken was als verwijdering.

Wat was de situatie?

Een leerling stond ingeschreven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, maar kwam thuis te zitten. De moeder van de leerling vond een plek voor hem binnen het particulier onderwijs.
Leerplicht zag hierin een dubbele inschrijving en adviseerde de vso-school om de leerling uit te schrijven. De school ging daartoe over. De moeder richtte zich vervolgens tot de Commissie, omdat zij vond dat haar zoon van de school verwijderd was.

Beoordeling door de Commissie

Een school kan een leerling alleen uitschrijven vanwege inschrijving op een andere school als de ouders daarom verzoeken. De uitschrijving van de leerling was ongeldig omdat de moeder geen verzoek tot uitschrijving had gedaan en hier ook op andere wijze geen toestemming voor had gegeven.

De afdeling Leerplicht van de gemeente heeft als wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet, maar dit betekent niet dat de school op aanwijzing van Leerplicht de leerling kon uitschrijven. De school had bij de moeder niet gecontroleerd of er sprake was van een dubbele inschrijving. De particuliere school ontkende de leerling te hebben ingeschreven. Volgens de Commissie had de uitschrijving het karakter van een verwijdering en had de school een verwijderingsprocedure met de daarmee samenhangende waarborgen in gang moeten zetten. De Commissie heeft de vso-school geadviseerd om de uitschrijvingshandeling ongedaan te maken.

De Commissie oordeelt het verzoek gegrond.

Downloaden

Advies Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 25 juni 2019 (108723)

 

De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op de bij deze zaak betrokken personen.