Advies van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) over schorsing en ontslag

Op 22 december 2017 bracht de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) een advies uit nadat een werknemer bezwaar had aangetekend tegen de besluiten van zijn werkgever om hem te schorsen en om hem te ontslaan.
Wat doet de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) en waarover ging het advies?

Wat doet de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)?

Een openbaar schoolbestuur kan besluiten nemen. Werknemers, (meerderjarige) leerlingen of ouders die het niet eens zijn met een besluit van het bestuur van een openbare school kunnen hiertegen bezwaar maken. Door bezwaar te maken, vragen zij aan het schoolbestuur om alsnog een ander besluit te nemen. Een openbaar schoolbestuur kan de LBS verzoeken advies uit te brengen over de gegrondheid van het bezwaar.

Advies over het bezwaar tegen schorsing en ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie

Op 22 december 2017 bracht de LBS advies uit nadat een werknemer bezwaar had aangetekend tegen de besluiten van zijn werkgever om hem te schorsen en om hem te ontslaan. De LBS verklaarde de bezwaren ongegrond en adviseerde het schoolbestuur om het schorsingsbesluit en het ontslagbesluit te handhaven.

Toelichting bij het advies van de LBS

Partijen hebben al sinds 2005 een problematische arbeidsrelatie. Het onbegrip tussen partijen werd sindsdien alleen maar groter. Daarom heeft de werkgever mogen besluiten om de werknemer te ontslaan op grond van gewichtige redenen.
Moet de werkgever de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding betalen? De Commissie oordeelde dat dit niet het geval is, omdat de werkgever heeft geprobeerd om de relatie te herstellen. Dat dit niet is gelukt, lag vooral aan de weinig coöperatieve houding en ontwijkende manier van communiceren van de werknemer. De verstoring van de arbeidsrelatie is daarom niet in overwegende mate aan de werkgever te wijten.
De Commissie oordeelde verder dat het begrijpelijk is dat de werkgever de werknemer in afwachting van het ontslag heeft geschorst. Dit om aanhoudende onrust op de werkvloer te voorkomen. 

Downloaden

Uitspraak Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen, 22 december 2018 (107740/107799)

De foto boven dit artikel  heeft geen betrekking op bij de zaak betrokken personen.