Arbeidsmediation voorkomt juridische procedure, bespreking van een casus

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot een juridische procedure, bijvoorbeeld bij de Commissie van beroep. Maar soms kan een formele procedure worden voorkomen door de inzet van een mediator. Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs, waaronder arbeidsconflicten. Een recente arbeidsmediation door een mediator van Onderwijsgeschillen leidde uiteindelijk tot een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Wat was het geval?

Een docent op een school voor voortgezet onderwijs zat ziek thuis omdat hij de werksituatie als onveilig beschouwde. De docent was het niet eens met de handelwijze van de afdelingsleider en de rector na een incident waarbij de docent een leerling had betrapt op spieken. Volgens de schoolleiding had de docent niet volgens de regels gehandeld. De docent gaf bij de bedrijfsarts aan dat hij graag zou zien dat de situatie op de werkvloer wordt hersteld en stelde voor om in mediation te gaan.

Verloop van de Mediation

Er volgden twee bijeenkomsten met een mediator van Onderwijsgeschillen waarbij besproken werd op welke wijze het vertrouwen tussen de docent en de schoolleiding kon worden hersteld. Aan het einde van de tweede bijeenkomst kwamen partijen beide tot de conclusie dat het moeilijk was het vertrouwen te herstellen. Er volgde een derde bijeenkomst, ditmaal in aanwezigheid van advocaten, waarin de mogelijkheden werden verkend om in onderling overleg tot een einde van het dienstverband te komen.

Resultaat

Partijen sloten uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Beide partijen zijn opgelucht na het bereiken van overeenstemming, omdat er ruimte is gekomen om verder te kunnen zonder elkaar.

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Partijen proberen dan met behulp van een mediator en in goed overleg met elkaar te komen tot een oplossing van het conflict. De kracht van mediation is dat in een vertrouwelijke setting de belangen, zorgen en wensen van partijen op tafel komen. De mediators van Onderwijsgeschillen zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en zijn lid van de beroepsvereniging voor professionals in mediation (NMv).

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de pagina Mediation bij Onderwijsgeschillen

De foto bij dit artikel heeft geen betrekking op bij de casus betrokken personen.