Bestuursverslag Onderwijsgeschillen 2017 gepubliceerd

Met genoegen maken wij het bestuursverslag van Stichting Onderwijsgeschillen 2017 openbaar, niet slechts ten behoeve van onze relaties maar van het gehele onderwijsveld. 

Onderwijsgeschillen en het Expertisecentrum 

Dit verslag rapporteert over de diverse activiteiten van Onderwijsgeschillen in 2017, zowel van haar commissies als van haar Expertisecentrum en haar medewerkers.
2017 was een jaar waarin de organisatie wederom is gegroeid, zowel in aantal commissies als in aantal aangesloten scholen en instellingen.

Onderwijsgeschillen richt zich niet alleen op geschilbeslechting binnen het onderwijs, maar besteedt daarbij ook veel aandacht aan verbetering van de kwaliteit en aan wet- en regelgeving op gebied van geschilbeslechting.

Meer informatie

Wie na lezing van dit verslag meer informatie wil, kan daarvoor terecht op website van Onderwijsgeschillen. Daar zijn ook jaarverslagen van de Commissies te vinden.

Downloaden 

Bestuursverslag Stichting Onderwijsgeschillen 2017 

Jaarverslagen van de Commissies

De Commissies van Onderwijsgeschillen leggen in afzonderlijke jaarverslagen verantwoording af over haar werkzaamheden en geven een overzicht van de uitspraken / adviezen die zij in 2017 hebben gedaan.

Jaarverslagen van de Commissies.