Bestuursverslag van Stichting Onderwijsgeschillen 2018 gepubliceerd.

Met genoegen maken wij hierbij het jaarverslag van Stichting Onderwijsgeschillen 2018 openbaar.

Onderwijsgeschillen en het Expertisecentrum 

In dit jaarverslag rapporteren het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen aan het gehele onderwijsveld over de diverse activiteiten van Onderwijsgeschillen in 2018.

Onderwijsgeschillen richt zich op de professionele behandeling van geschillen in het onderwijs én besteedt via haar Expertisecentrum veel aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van de geschillenregeling, zowel op gebied van de wet- en regelgeving als wat betreft de praktijk van de geschillencommissies.  In dit jaarverslag leest u daar meer over. 

Net als de voorgaande jaren, constateren wij ook nu dat de organisatie wederom is gegroeid, zowel in aantal commissies als in aantal aangesloten scholen en instellingen.

Meer informatie

Wie na lezing van dit verslag meer informatie wil, kan daarvoor terecht op de website van Onderwijsgeschillen.

Downloaden 

Jaarverslagen van de Commissies

De Commissies van Onderwijsgeschillen leggen in afzonderlijke jaarverslagen verantwoording af over haar werkzaamheden en geven een overzicht van de uitspraken / adviezen die zij in 2018 hebben gedaan.

Jaarverslagen van de Commissies.