Bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap op 03.10.16

Optimale medezeggenschap is bepalend voor de kwaliteit van het bestuur van de school en daarmee voor goed onderwijs. Daarom organiseren het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) samen met de VOS/ABB een bijeenkomst waarbij u als bestuurder inzicht krijgt in de rode draad van de uitspraken van deze commissie.
Tijdens de bijeenkomst komen die thema’s aan bod waarop u als bestuurder in de dagelijkse praktijk uw besluitvorming baseert. U komt ook meer te weten over jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Deze kennis kunt u benutten voor een verdere stroomlijning van de medezeggenschap binnen uw organisatie.

Prof. dr. Dick Mentink en mr. Joke Sperling, beiden leden van de LCG WMS, leveren een inhoudelijke bijdrage.

Datum, tijd en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 oktober a.s. van 13.30 tot circa 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en drankje met elkaar napraten.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie