Extern onderzoek Geschillencommissie passend onderwijs

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft opdracht gegeven tot het doen van extern onderzoek naar de doorwerking van de procedure en de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO).

Het onderzoek vindt plaats in navolging van de externe onderzoeken die gedaan zijn naar het effect van de uitspraken van de Landelijke klachtencommissie Onderwijs ‘Klagen kan verbeteren’ en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS ‘Een geschil is geen ruzie’.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst aan partijen bij de GPO, interviews met sleutelinformanten en diepte-interviews met een aantal partijen van geselecteerde casussen. De vragen hebben betrekking op hoe belanghebbenden de procedure bij de GPO hebben ervaren, of het geschil naar tevredenheid is opgelost en welke verbeteringen gewenst en mogelijk zijn. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Regioplan dat eind 2016 het onderzoeksrapport zal uitbrengen. De begeleidingscommissie bestaat uit dr. Joke Sperling en dr. Ewoud Roede, leden MT Expertisecentrum, mr. Jacques Dijkgraaf, voorzitter GPO, en mr. Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen.