Flexibele onderwijsarrangementen verdienen een betere rechtsbescherming, artikel in School en Wet

In de nieuwste aflevering van School en Wet (uitgave Kluwer, afl. 5, 2017) gaat Stephan Schellens, secretaris en coördinator passend onderwijs bij Onderwijsgeschillen, in op de rechtsbescherming bij de toekenning van flexibele arrangementen in het in het primair en voortgezet onderwijs.

Als een leerling in het primair en voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, kan het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) of een flexibel onderwijsarrangement aan de leerling toekennen. De rechtsbescherming tegen een tlv is in de wet beschreven: ouders kunnen bezwaar maken tegen een toekenning van een tlv. Maar dat geldt niet voor een onderwijsarrangement. Is het tijd voor wetgeving nu flexibele onderwijsarrangementen de nieuwe trend worden?

Downloaden

S. Schellens, ‘Flexibele onderwijsarrangementen verdienen een betere rechtsbescherming’, School en Wet 2017, afl. 5, p. 5-10 (pdf)

 

S. Schellens is secretaris en coördinator passend onderwijs bij Onderwijsgeschillen.