Geschillencommissie passend onderwijs voor 4 jaar herbenoemd

Minister Slob heeft de leden van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) voor vier jaar herbenoemd. 

Benoeming

​De leden van de Commissie worden benoemd door de minister op gezamenlijke bindende voordracht van de ouderorganisatie (Ouders & Onderwijs), de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties (Ieder(in) en Balans) en de sectororganisaties (PO-Raad en VO-raad).
De benoeming geschiedt voor de periode van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022.

Meer informatie 

Geschillencommissie passend onderwijs