Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2017: meeste zaken over schorsingen vo

Uit het eerste jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs over het jaar 2017 blijkt dat de Commissie in totaal 71 zaken in behandeling heeft gehad. De meeste beroepen die bij de Commissie zijn ingediend gaan over schorsingen in het voortgezet onderwijs.

De Commissie

De Commissie van beroep funderend onderwijs is per 1 januari 2017 ingesteld voor het primair en voortgezet onderwijs. Werknemers in het bijzonder primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) kunnen bij de Commissie in beroep gaan tegen bepaalde besluiten van hun werkgever. Tegen welke besluiten beroep kan worden ingesteld staat in artikel 12.1 lid 1 van de cao po en in artikel 20 lid 1 cao vo. 

De beroepen

In het jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over de beroepen die aan de Commissie zijn voorgelegd en op welke wijze de geschillen zijn geëindigd: door middel van intrekking, uitspraak van de Commissie of mediation. In 2017 heeft de Commissie in totaal 71 zaken in behandeling gehad. De Commissie deed in 23 zaken uitspraak. De meeste zaken hadden betrekking op het voortgezet onderwijs. Het merendeel van de beroepen ging over schorsing. Verder gingen veel zaken over berisping en over overplaatsing.

Downloaden

Jaarverslag Commissie van beroep mbo en hbo

Ook het jaarverslag van de Commissie van beroep mbo en hbo over 2017 is beschikbaar: