Jaarverslag Geschillencommissie passend onderwijs 2018: het merendeel van de geschillen gaat over verwijdering.

Uit het jaarverslag 2018 van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) blijkt dat de Commissie in totaal 78 verzoeken in behandeling had. Een lichte stijging t.o.v. 2017. Het aantal oordelen was iets lager dan in 2017. Dit kwam doordat 30% van de geschillen pas tegen het einde van 2018 werd ingediend en het oordeel in die zaken deels viel in 2019, dus buiten dit verslagjaar. 

De Commissie 

De Commissie passend onderwijs is bevoegd om geschillen te behandelen die verband houden met aanmelding en toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, het ontwikkelings-perspectief en de verwijdering van (alle) leerlingen. 

De verzoeken in 2018

In het jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over de verzoeken die aan de Commissie zijn voorgelegd en op welke wijze de verzoeken zijn geëindigd. 
In 2018 heeft de Commissie in totaal 78 verzoeken in behandeling gehad. De commissie heeft in 46 verzoeken uitspraak gedaan. 
Het overgrote deel van de geschillen, zo'n 80%, gaat over verwijdering, voorgenomen verwijdering
en pseudo-verwijdering. Van dit laatste is veelal sprake als de leerling langdurig thuis zit, niet naar
school kan of mag en er geen verwijderingsbesluit is.

Downloaden