Jaarverslag Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 2019 gepubliceerd

Uit het jaarverslag 2019 van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) blijkt dat het aantal verzoekschriften aan de Commissie in 2019 is gestegen naar 101 verzoeken. Dat is 30 meer dan in 2018. Er werden in 2019 60 schriftelijke adviezen uitgebracht. In 2018 waren dat er 46.​

Ruim 70% van de behandelde geschillen in 2019 ging over verwijdering, 20% ging over toelating en een klein aantal ging over het ontwikkelingsperspectief. Dit laatste vaak in combinatie met een verwijderingsgeschil.

De Commissie passend onderwijs is bevoegd om geschillen te behandelen die verband houden met aanmelding en toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, het ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van (alle) leerlingen. 

Downloaden

Interview Jacques Dijkgraaf, voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs

Wij vroegen voorzitter Jacques Dijkgraaf naar de belangrijkste ontwikkelingen in de behandeling van geschillen over passend onderwijs.