Actueel voor Commissies van beroep

foto bij jaarverslag commissie van beroep fo

Het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs 2018 is verschenen. Uit het jaarverslag blijkt dat er een lichte stijging is van het aantal ingediende beroepen t.o.v. van 2017.  

 

wo 13 maart 2019
Foto bij jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs

Uit het eerste jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs over het jaar 2017 blijkt dat de Commissie in totaal 71 zaken in behandeling heeft gehad. De meeste beroepen die bij de Commissie zijn ingediend gaan over schorsingen in het voortgezet onderwijs.

di 6 maart 2018
Foto leerkracht met leerling

Op 29 januari 2018 is het concept-wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. De einddatum van de consultatie is 12 maart 2018.

wo 31 januari 2018
foto bij arbeidsmediation

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot een juridische procedure. Maar soms kan een formele procedure worden voorkomen door de inzet van een mediator. Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs, waaronder arbeidsconflicten. 

wo 4 oktober 2017
foto bij commissie van beroep funderend onderwijs

Op 19 december 2016 is de nieuwe landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs geïnstalleerd. Deze Commissie, ondergebracht bij Onderwijsgeschillen, gaat per 1 januari 2017 van start.

di 20 december 2016
iStock 3241754

De nieuwe Commissie van beroep hbo, die per 1 september 2016 van start is gegaan, heeft op 28 november 2016 haar eerste uitspraak gedaan. Het ging om een schorsing als disciplinaire maatregel.

ma 12 december 2016

Onder de bezielende leiding van prof. mr. D. Mentink, lid van het  MT van het Expertisecentrum, vond het Symposium plaats te Utrecht. Er waren ruim 200 deelnemers. Onder hen bevonden zich veel bestuurders uit het bijzonder onderwijs en vertegenwoordigers van de sociale partners. Spreker prof.

wo 21 mei 2014

In het rapport stelt de werkgroep, bestaande uit drie deskundigen, voor om in de cao’s te regelen dat de Commissies van Beroep, met uitsluiting van de civiele rechter, in alle arbeidsrechtelijke geschillen in het onderwijs oordelen in een arbitrale procedure.

vr 21 februari 2014

Op vrijdag 13 december 2013 vond in Utrecht het symposium Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep plaats, georganiseerd door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.

vr 13 december 2013

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen organiseerde op vrijdag 9 november 2012 een symposium over de toekomst van de Commissies van Beroep.

vr 9 november 2012