Actueel voor School en ouders komen er samen uit!

ls een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms blijkt het beter te zijn om de klacht eerst te bespreken met de school of het schoolbestuur zelf.

ma 11 september 2017
Foto bij schooladvies

Als een klacht wordt ingediend bij de LKC, onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms blijkt het beter te zijn om de klacht eerst te bespreken op school zelf. Dat was ook het geval bij de klacht over het schooladvies van Sanne.

ma 19 juni 2017
foto bij Klacht vso-school ingetrokken

Anna is autistisch en dyslectisch. De ouders dienen een klacht in bij de LKC omdat de begeleiding tegenvalt. De LKC neemt contact op met partijen waarna zij er toch samen uitkomen!

di 25 april 2017
foto bij artikel school en ouders komen er samen uit

De ouders van Jasmine dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) nadat hun verzoek om hun dochter in een andere klas te plaatsen was afgewezen. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

di 22 november 2016
Foto bij intrekking klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders

Een gescheiden vader dient een klacht in over de wijze waarop de school met hem communiceert. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

wo 28 september 2016
foto schoolplein

Ouders dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over de wijze waarop een leerkracht van een school voor voortgezet speciaal onderwijs is omgegaan met een incident.

wo 31 augustus 2016
foto bij school en ouders komen er samen uit schooladvies

Ouders dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over het schooladvies dat de basisschool aan hun kind heeft gegeven.

ma 27 juni 2016
klacht mbo-deelnemer over examen

Ouders dienen namens hun zoon een klacht in bij de LKC. De LKC neemt eerst contact op met partijen. Na overleg besluit het bestuur te proberen eerst zelf de klacht op te lossen.

wo 9 maart 2016
foto docent

Sinds 2011 is er een wijziging opgetreden in de werkwijze van de LKC, waardoor een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC soms voorkomen kan worden.

wo 27 januari 2016
foto klas

Ouder en school hebben een stap in de goede richting gezet door in gesprek te blijven over de begeleiding van een autistische leerling. Daarmee werd een formele behandeling van de klacht voorkomen.

di 19 januari 2016