Klacht ingetrokken na goed overleg over communicatie tussen school en gescheiden ouders

Een gescheiden vader dient een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over de wijze waarop de school met hem communiceert. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

De vader heeft in zijn klachtbrief geschreven dat de school hem niet (volledig) informeert terwijl dat wel zou moeten. Over dit onderwerp heeft de vader een goed gesprek gevoerd met de sectordirecteur en de teamleider. Er is gesproken over informatieverstrekking aan gescheiden ouders, over de vormgeving van het inschrijfformulier, over oudergesprekken en over (on)partijdige benadering van gescheiden ouders. De school zal mede naar aanleiding van het gesprek en de informatie die is uitgewisseld, aan de slag gaan met het formuleren een protocol communicatie school & gescheiden ouders. 

Intrekking van de klacht

Het gesprek is uitgewerkt en is met enkele aanpassingen en aanvullingen na enige tijd definitief vastgesteld. Het gesprek heeft de vader het vertrouwen gegeven dat de opstelling van de school ten opzichte van de communicatie met gescheiden ouders zal worden aangepast. In verband daarmee heeft de vader besloten dat het dossier gesloten kan worden.