Klacht ingetrokken: vso-school en ouders van autistische leerling komen er samen uit!

De ouders van Anna* dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) omdat ze niet tevreden zijn over de begeleiding die hun dochter krijgt. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

Anna is autistisch en dyslectisch. De ouders hadden de vso-school hierover geïnformeerd. De begeleiding van Anna viel de ouders tegen. Er was geen dyslexieprogramma en Anna zat vaak buiten de klas. De ouders hebben hier al snel met de school over gesproken en afspraken gemaakt. Het voorlezen van toetsen wierp zijn vruchten af. Echter de school liet weten dat er geen dyslexieprogramma was en dat er ook geen computer beschikbaar was die gebruikt kon worden voor een dyslexieprogramma. Verder had Anna er veel last van dat haar enige vriendin na een nieuwe indeling van de klassen in een andere klas was geplaatst. Anna werd steeds opstandiger en was veel in haar eentje naar buiten. 

Intrekking van de klacht

De ouders hebben in eerste instantie een mail met vragen gestuurd, die de school heeft beantwoord. Daarna is er over de klacht een gesprek gevoerd met de school. De ouders hebben besloten dat Anna volgend jaar naar een andere school gaat, een school die Anna meer kaders kan bieden. Aangezien Anna nog tot het einde van het schooljaar op school zit, zijn er nog wel enkele afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat Anna niet meer in haar eentje naar buiten mag. Anna mag alleen naar buiten als iemand van school haar kan begeleiden. De school heeft een dyslexieprogramma voor de computer aangevraagd. Er zal een computer beschikbaar worden gesteld waarop het programma gebruikt kan worden. Verder zal de school ervoor zorgen dat leraren instructies krijgen zodat ze weten hoe het programma werkt. Er zijn ook afspraken gemaakt over telefoongebruik.

De ouders zijn tevreden over de afspraken en hebben besloten om hun klacht in te trekken.

* de naam van de leerling is gefingeerd, de foto boven dit artikel heeft geen betrekking op bij deze zaak betrokken personen.