Klacht ingetrokken: vso-school gaat in gesprek met ouders over nieuwe schoollocatie

Als een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms blijkt het beter te zijn om de klacht eerst te bespreken met de school of het schoolbestuur zelf. Dat was ook het geval bij de klacht van de ouders van Joris*.

Wat was het geval?

Joris is in 2017 naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan. Op deze school zitten leerlingen met een aan autisme verwante stoornis. De ouders van Joris hebben bewust gekozen voor deze school. Toen de ouders in 2017 een brief kregen van het schoolbestuur dat er gezocht zou gaan worden naar alternatieve huisvesting omdat de kwaliteit van het schoolgebouw onvoldoende was, waren de ouders onaangenaam verrast. Als ze dat hadden geweten bij de aanmelding, hadden ze misschien voor een andere school gekozen. Joris is nu gewend aan de school en verandering is helemaal niet goed voor hem.

Omdat de ouders er met het schoolbestuur niet uitkwamen, hebben zij  bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs een klacht ingediend. De LKC bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht en heeft het schoolbestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de klacht. Daarna heeft een medewerker van Onderwijsgeschillen gebeld met de ouders. De ouders vertelden dat het bestuur inmiddels een ouderavond had georganiseerd om met alle ouders in gesprek te gaan over de onderwijslocatie.

De oplossing van de klacht

Er zijn twee ouderavonden geweest. Er  is onder  meer  gesproken over de communicatie en over een alternatieve onderwijslocatie voor de school. Naast de ouderavonden heeft het bestuur gesprekken gevoerd met alle ouders afzonderlijk. Ook heeft het bestuur op  voorstel van de ouders een werkgroep ingesteld, waarin ouders kunnen plaatsnemen. De moeder van Joris zal lid van deze werkgroep worden. De werkgroep zal worden betrokken bij het vinden van een geschikte onderwijslocatie.

De intrekking van de klacht

De ouders hebben ons telefonisch op de hoogte gebracht dat er een oplossing is gevonden voor de klacht. Het dossier kan gesloten worden.

* De naam in dit praktijkvoorbeeld is gefingeerd.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Fout