Klacht over begeleiding autistische leerling: ouders en school lossen het samen op!

De ouders van Mees* dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) omdat ze niet tevreden zijn over de begeleiding die hun dochter krijgt. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

Mees is autistisch. Vanwege haar autisme en de daarbij behorende gedragsproblematiek volgt Mees onderwijs op een school voor speciaal onderwijs. Op enig moment is Mees geschorst en zij zou mogelijk verwijderd worden. De school heeft behoefte aan informatie van de behandelend psycholoog van Mees. 

Intrekking van de klacht

De ouders van Mees hebben naar aanleiding van de klacht een gesprek gevoerd met de schoolbestuurder. Ook is er een gesprek gevoerd met de schooldirecteur en de teamleider. Er is gesproken over de ontstane situatie en de school heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. De ouders hebben de school laten weten dat zij niet willen dat de psycholoog gegevens over de behandeling verstrekken. De school had daar begrip voor. 
Na de gevoerde gesprekken hebben de ouders er vertrouwen in dat Mees op een goede manier haar schoolloopbaan kan voortzetten. De klacht is ingetrokken.

* de naam van de leerling is gefingeerd