Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: er is belang bij behandeling bezwaarschrift, nu ouders stellen dat de toelaatbaarheidsverklaring aanmelding bij reguliere basisschool belemmert

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) bracht onlangs twee adviezen uit over de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) voor leerlingen, die ten tijde van het indienen van een bezwaarschrift al onderwijs op een sbo-school volgden.

Wat was de situatie?

De ondersteuningsbehoefte van beide leerlingen overstijgt de mogelijkheden van het regulier basisonderwijs. De leerlingen zijn na afgifte van de tlv-sbo gestart op een sbo-school. In de ene zaak wilde de moeder haar zoon desondanks aanmelden op een school voor regulier onderwijs, maar dat lukte niet vanwege de tlv-sbo. In de andere zaak wil de moeder haar zoon in de toekomst aanmelden op een school voor regulier basisonderwijs, maar verwacht zij dat de motivering in de tlv-sbo dit zal belemmeren.

Beoordeling door de ​Commissie

Door een beslissing op bezwaar kunnen de belanghebbende ouders ten opzichte van het oorspronkelijke besluit in een gunstigere positie raken. Hiermee is het belang van de behandeling van het bezwaarschrift gegeven. Dat de leerlingen nu al op het sbo zitten, dan wel dat het bezwaar alleen draait om de motivering van het besluit, maakt dit niet anders. De Commissie verklaarde beide bezwaarschriften daarom ontvankelijk.

Om inhoudelijke redenen vond de Commissie in beide zaken dat de tlv-sbo in stand kon blijven. De ondersteuning die de leerlingen nodig hebben, overstijgt namelijk de mogelijkheden van het reguliere onderwijs.

Downloaden​

  • Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) d.d. 14 januari 2020 (108947)​
  • Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) d.d. 2 januari 2020 (109028)​

 

De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op bij deze zaken betrokken kinderen.