Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Van 18 tot en met 22 september 2017 is de Landelijke Week tegen Pesten. De nadruk ligt deze week op online pesten. Op de website www.weektegenpesten.com vindt u meer informatie en suggesties over het aanpakken van dergelijk pestgedrag.

Wat is wettelijk geregeld in het onderwijs?

Sinds 1 augustus 2015 bestaat er een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid op school. De komst van deze ‘anti-pestwet’ betekent in de praktijk dat scholen moeten zorgen voor:

  • een sociaal veiligheidsbeleid, dat pesten tegengaat en zorgt voor sociale, fysieke en mentale veiligheid van de leerlingen;
  • monitoring van de veiligheid van leerlingen;
  • een persoon die het beleid coördineert in het kader van het tegengaan van pesten;
  • een aanspreekpunt waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen als het gaat om pesten.

Waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

Als een kind gepest wordt kunnen ouders dit melden aan het aanspreekpunt voor pesten binnen de school. Zijn zij niet tevreden over de  aanpak van de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. ​Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Klachten over pesten bij de Klachtencommissie LKC

De Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC) behandelt met enige regelmaat klachten over pesten. De klacht is dan meestal dat de school onvoldoende onderneemt om het pesten te stoppen. De LKC beoordeelt eerst de situatie zelf. Is er sprake van pesten? Daarna volgt de vraag wat de school heeft gedaan om het pesten te stoppen. De LKC beoordeelt de concreet voorgelegde situatie. Heeft de school daarin voldoende actief opgetreden? Maar ook: is de situatie op de school in het algemeen veilig te noemen? Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de school beleid heeft op het gebied van veiligheid. Onderdeel van dat beleid is het hebben van een pestprotocol. En natuurlijk beoordeelt de LKC of dat protocol in het concrete geval ook juist is toegepast.

Meer informatie