Nieuw: themabrief passend onderwijs over toelating leerlingen met extra ondersteuning

De regelgeving over de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 veranderd. Deze nieuwe themabrief geeft informatie over de wettelijke regels.

Verder zetten we de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) over toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op een rijtje. Ouders van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, kunnen aan de GPO een geschil voorleggen als hun kind niet wordt toegelaten.

Downloaden

Themabrief passend onderwijs 9, februari 2017

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven op de Themabrieven passend onderwijs