Nieuwe leden Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Op 31 december 2020 heeft de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) afscheid genomen van twee vertrouwde leden, te weten Carla Jaartsveld en Leo Niessen. Beiden zijn 9 jaar lid geweest van de LKC. 

Twee nieuwe leden 

Na een open werving verwelkomen we per 1 januari twee nieuwe leden:

  • Mariet Brouwers

Mariet Brouwers was tot juli 2020 bestuurder van Stichting Sirius in Amsterdam Zuidoost. Daarvoor heeft zij verschillende functies vervuld in het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het onderwijs voor volwassenen. Mariet is nu onder meer nog actief als bestuurslid van de Stichting Kennis en Sociale Cohesie in Amsterdam.

  • Jan Kroon

Jan Kroon is sinds 1986 actief in het onderwijs, eerst als docent en daarna in leidinggevende functies in het speciaal en het voortgezet onderwijs. Vanaf 2019 is hij lid van het College van Bestuur van Catent. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van twee samenwerkingsverbanden. 

 

De LKC en Onderwijsgeschillen kijken uit naar de samenwerking met deze twee nieuwe leden!