Nieuwe Themabrief passend onderwijs over het ontwikkelingsperspectief

De nieuwe Themabrief passend onderwijs gaat over het ontwikkelingsperspectief (opp) en over geschillen over het opp.

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is verplicht sinds 1 augustus 2013. Voor het speciaal basisonderwijs en voor leerlingen met extra ondersteuning in het regulier onderwijs geldt de verplichting per 1 augustus 2014. De wetgeving over het opp gaat veranderen. Op 11 april 2016 werd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om te regelen dat er met ouders overeenstemming moet zijn over het handelings­deel van het opp voor het kan worden vastgesteld.

Deze Themabrief geeft de wettelijke bepalingen over het ontwikkelingsperspectief weer en beschrijft de achtergrond bij het recent ingediende wetsvoorstel. Tot slot gaat de Themabrief in op de procedure en jurisprudentie van de Geschillencommissie passend onderwijs over het ontwikkelingsperspectief.

Downloaden

​Themabrief passend onderwijs 8: het ontwikkelingsperspectief, juni 2016
​Alle Themabrieven passend onderwijs

Inschrijven

Inschrijven op de Themabrieven passend onderwijs