Onderwijsgeschillen in webinar over medezeggenschap

Donderdag 11 april 2019 vond een informatief webinar plaats over geschillen over medezeggenschap in het onderwijs. Het webinar werd georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond (AOb). In het webinar gaat rayonbestuurder Philippe Abbing in gesprek met Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, en Arne Breunesse, die als secretaris bij Onderwijsgeschillen veel medezeggenschapsgeschillen behandelt.

Hilde Mertens zoomt in op het wettelijk kader van medezeggenschap en de activiteiten van Onderwijsgeschillen op het gebied van medezeggenschap, zoals de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), de activiteiten van het Expertisecentrum en de organisatie van het jaarlijkse WMS congres.
Arne Breunesse gaat vervolgens in op de behandeling van geschillen door de LCG WMS: hoe maak je een geschil aanhangig, hoe gaat de Commissie te werk, wat kun je verwachten en wat is de waarde van een uitspraak?

Webinar terugzien?

Het webinar is terug te zien op https://youtu.be/GpgCgHH11QM