Onderwijsgeschillen zoekt twee leden Raad van Toezicht

Stichting Onderwijsgeschillen heeft als missie om:

  • het huis voor onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling te zijn voor het gehele onderwijs, en
  • te fungeren als expertisecentrum voor geschilbeslechting in het onderwijs

Onderwijsgeschillen is dienstverlenend aan de gehele onderwijsgemeenschap in Nederland en werkt daarvoor samen met onderwijsorganisaties en overheid.

De governance van stichting Onderwijsgeschillen gaat uit van een integraal verantwoordelijk directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Vacatures Raad van Toezicht

Vanwege het reglementair vastgelegde einde van de benoemingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht in 2021, ontstaan twee vacatures:

  • een lid Raad van Toezicht: onderwijs-bestuurlijk en
  • een lid Raad van Toezicht: juridische dienstverlening & ondernemerschap

Meer informatie

Onderwijsgeschillen wordt bij de werving voor deze vacatures ondersteund door Wesselo & Partners. Meer informatie over de vacatures en de wijze van solliciteren vindt u op de website van Wesselo & Partners