Oproep: directeuren voor een tweede focusgroep op 2 september 2021 van 14:30 tot 16:00 uur

Oproep:
Bent u schoolleider (po/vo) en wilt u Onderwijsgeschillen adviseren over geschilbeslechting tussen school en ouders & leerlingen?

Focusgroep schoolleiders

Dan nodigen wij u graag uit om in de tweede online focusgroep met andere schoolleiders en directeuren op donderdag 2 september 2021 van 14:30 tot 16:00 uur uw ervaringen te delen. U kunt zich hiervoor direct aanmelden, onder vermelding van focusgroep schoolleiders, uw eigen naam en de naam van uw school, door een e-mailbericht te sturen naar: g.brinkman@onderwijsgeschillen.nl of k.te.mebel@onderwijsgeschillen.nl
Ook voor meer informatie kunt u terecht bij Ghyta Brinkman of Krista te Mebel van Onderwijsgeschillen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 18 deelnemers.

Meer informatie