Ouder en school komen er samen uit! School erkent dat zorgmelding niet terecht was

Een gescheiden moeder heeft een klacht ingediend omdat de school waar haar kinderen Thomas en Jan* tot januari 2017 op zaten, een zorgmelding had gedaan. Het is de gewoonte van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidde uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

Thomas en Jan waren als gevolg van een verhuizing vanaf januari 2017 niet meer op de school. Alhoewel de moeder de school had geïnformeerd over de verhuizing, bleek de school niet op de hoogte. De school had de jongens ook niet uitgeschreven. De school had in januari 2017 een mail gestuurd omdat er een vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid was. Hierop heeft de moeder geantwoord dat de jongens waren verhuisd. Thomas en Jan volgden inmiddels onderwijs op een andere school.

Zonder dat de moeder het wist had haar ex-partner de oude school laten weten dat de jongens het nieuwe schooljaar wel weer zouden komen. De jongens zaten echter al op een andere school. Aan het begin van het nieuwe schooljaar heeft de oude school een zorgmelding gedaan. In de zorgmelding stond onder meer dat Thomas en Jan vanaf januari 2017 ongeoorloofd niet naar school waren gegaan. Dat klopte niet, omdat Thomas en Jan onderwijs hebben gevolgd op een andere school.

Intrekking van de klacht

De moeder heeft naar aanleiding van de klacht een gesprek gevoerd met de locatiedirecteur en de bestuurder. Er zijn toen afspraken gemaakt. Thomas en Jan, die nog ingeschreven stonden op de school, zijn uitgeschreven. Daarnaast heeft de school schriftelijk erkend dat de zorgmelding ten onrechte was gebaseerd op eenzijdige informatie en aannames.

Door het gesprek over de klacht en de verontschuldigingen die de school heeft aangeboden heeft de moeder de kwestie kunnen afsluiten. De klacht is ingetrokken.

* de namen in deze casus zijn gefingeerd