Ouders en school gaan in gesprek over schooladvies

Als een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms blijkt het beter te zijn om de klacht eerst te bespreken op school zelf. Dat was ook het geval bij de klacht over het schooladvies van Sanne*.

Wat was het geval?

Sanne zit op een reguliere basisschool. Zij heeft dyslexie. De ouders vinden dat de school te laat en onvoldoende heeft ingezet op de dyslexie en hier bij het opstellen van het schooladvies onvoldoende rekening mee heeft gehouden. De ouders zijn het niet eens met het schooladvies vmbo-kl. Omdat de ouders er met de school niet uitkomen, hebben zij  bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs een klacht ingediend. De LKC bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht en brengt de school en het schoolbestuur schriftelijk op de hoogte van de klacht. Daarna heeft een medewerker van Onderwijsgeschillen gebeld met de ouders. De ouders vertelden dat het bestuur hen inmiddels voor een gesprek over de klacht had uitgenodigd.

De oplossing van de klacht

Er volgt een gesprek waar het volgende is besloten. De ouders laten op eigen kosten een NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afnemen bij Sanne. Het bestuur, de school en de ouders spreken af dat zij zich zullen neerleggen bij de uitkomst van de NIO toets. Uit de toets komt het advies vmbo-t, mits ondersteuning bij rekenen/wiskunde door RT. De school past het schooladvies aan. Met het advies vmbo-t kan Sanne naar de school waar ze graag naar toe wil gaan.

De intrekking van de klacht

De ouders hebben ons per mail op de hoogte gebracht dat er een oplossing is gevonden. Daarop hebben wij nog even gebeld met de ouders om na te gaan of  we het dossier kunnen sluiten. Dat kan inderdaad.

* De naam in dit praktijkvoorbeeld is gefingeerd.