Ouders en school komen er samen uit: klacht over communicatie bij verwijdering ingetrokken

De moeder van Gideon* dient een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) omdat ze niet tevreden is over de communicatie die volgde nadat de school had besloten om haar zoon van school te verwijderen. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

Gideon zat het schooljaar 2016/2017 in de 3e klas op een vmbo-school. Begin 2017 heeft moeder een gesprek op school over haar zoon, het gaat niet zo goed. Moeder had geen goed gevoel over het verloop van het gesprek en heeft hulp gezocht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar kun je onder andere terecht met vragen die gaan over je kind. Een medewerkster CJG heeft gesproken met moeder en heeft vervolgens met school een afspraak voor een gesprek gemaakt. Een paar dagen voor dat het gesprek is Gideon geschorst omdat hij grove bedreigingen zou hebben geuit. Tijdens het gesprek waar de medewerkster van CJG ook bij aanwezig was, heeft moeder gevraagd of de school haar zoon van school wilde verwijderen. Daar is toen geen antwoord op gegeven. Die middag heeft de school schriftelijk bericht voornemens te zijn om Gideon van school te verwijderen. Daarna is gesproken over de vraag naar welke school Gideon zou kunnen gaan.

De moeder vindt dat Gideon gedurende de schorsingsperiode niet goed is begeleid en dat de communicatie hierover onvoldoende was. Dat gaf Gideon het gevoel dat hij er niet toe deed.

Intrekking van de klacht

De moeder heeft naar aanleiding van de klacht een gesprek gevoerd met de locatiedirecteur. De locatiedirecteur heeft na het gesprek schriftelijk haar verontschuldigingen aangeboden voor de slechte communicatie, het verstrekken van onjuiste informatie na het voornemen om Gideon te verwijderen en de slechte begeleiding van Gideon in de periode daarna. De verontschuldigingen zijn vergezeld gegaan van een grote bos bloemen voor moeder.

Gideon zit inmiddels op een nieuwe school. Door het gesprek over de klacht en de verontschuldi­gingen die de school heeft aangeboden heeft moeder de laatste periode op de school kunnen afsluiten. De klacht is ingetrokken.

* de naam van de leerling is gefingeerd, de foto heeft geen betrekking op bij de klacht betrokken personen.