Ouders en school komen er samen uit! School neemt veiligheidsmaatregelen op schoolplein

Een moeder heeft een klacht ingediend omdat de school waar haar zoon Winston* op zit, geen zorg draagt voor een veilige schoolomgeving. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat de school eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

Op het schoolplein kreeg Winston te maken met ruwe (bal)spelletjes. Volgens de moeder is er onvoldoende toezicht. Verder heeft de moeder laten weten dat haar zoon wordt gepest.

Intrekking van de klacht

De moeder heeft naar aanleiding van de klacht een gesprek gevoerd de leerkracht en de intern begeleider van school. Er zijn toen afspraken gemaakt over balgebruik op het schoolplein en in de klas. Ook is er een afspraak gemaakt over het aantal leerkrachten dat tussen de middag op het schoolplein aanwezig is. Verder is afgesproken dat de school een plan van aanpak voor Winston maakt. Bovendien heeft het schoolbestuur een onafhankelijk onderzoeksrapport over de veiligheidssituatie op het schoolplein laten uitvoeren. De daarin geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd.

De moeder is tevreden over de wijze waarop haar klacht is afgehandeld. Zij heeft haar klacht ingetrokken.

* de naam in deze casus zijn gefingeerd