Presentatie rapport: Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft in 2016 aan Regioplan Beleidsonderzoek de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de doorwerking van de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), die is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.  

Aan deze Commissie kunnen geschillen worden voorgelegd over:

  1. (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
  2. verwijdering van een leerling;
  3. vast- en bijstelling van het OPP.

Voor dit onderzoek zijn alle uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs gebruikt die in de periode augustus 2014 tot en met september 2016 zijn gepubliceerd.  
Het onderzoeksrapport is klaar en willen we graag presenteren en bespreken met mensen uit het veld die betrokken zijn bij passend onderwijs. 

Waar en wanneer? 

Datum: vrijdag 6 oktober 2017, 13.00 – 16.30 uur met aansluitend een drankje 
Locatie: kasteel Woerden, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Voor deze presentatie zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd en wilt u hier graag bij aanwezig zijn, stuur dan een e-mail aan Lilian Schouten 

Meer informatie

Extern onderzoek Geschillencommissie passend onderwijs