School en ouders komen er samen uit door gesprek aan te gaan over pesten

Als een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), onderzoekt Onderwijsgeschillen in elk individueel geval wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Soms blijkt het beter te zijn om de klacht eerst te bespreken met de school of het schoolbestuur zelf. Dat was ook het geval bij de klacht van de ouders van Ayoub*.

Wat was het geval?

Ayoub zit op de basisschool. Hij voelt zich niet veilig op school. Een medeleerling heeft Ayoub heel erg stevig vastgepakt. De ouders van Ayoub vinden dat de school te weinig doet om er voor te zorgen dat dit niet opnieuw kan gebeuren. De school pakt pestgedrag volgens de ouders niet goed aan.
Omdat de ouders er met de school niet uitkwamen, hebben zij  bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs een klacht ingediend. De LKC bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht en heeft het schoolbestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de klacht. Daarna heeft een medewerker van Onderwijsgeschillen gebeld met de ouders en de bestuurder. Het bleek dat de ouders en het bestuur met elkaar in gesprek wilden gaan over de klacht.

De oplossing van de klacht

De bestuurder heeft twee gesprekken gevoerd met de ouders. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt. Er is afgesproken dat de school gaat onderzoeken worden wat er nodig is om er voor te zorgen dat Ayoub zich prettiger voelt op school. Verder zijn er communicatie-afspraken gemaakt. De bestuurder heeft de ouders laten weten  welke maatregelen er zijn genomen ten aanzien van de medeleerling. De bestuurder heeft de ouders ook laten weten dat het bestuur er op toe zal zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.  

De intrekking van de klacht

De ouders hebben ons telefonisch op de hoogte gebracht dat er een oplossing is gevonden voor de klacht. Het dossier kan gesloten worden.

* De naam in dit praktijkvoorbeeld is gefingeerd.