Symposium Klagen kan verbeteren 16 november 2011

Op 16 november 2011 werd door Stichting Onderwijsgeschillen een symposium georganiseerd over klachtrecht in het onderwijs. Tijdens dit symposium is het onderzoeksrapport ‘Klagen kan verbeteren’, onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs gepresenteerd. Het onderzoek is in opdracht van het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen uitgevoerd door Actis Onderzoek. Aanleiding voor het symposium en het rapport is de evaluatie van de klachtenregeling in het onderwijs die in 2012 in het parlement zal plaatsvinden.

Aanwezig waren leden van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), vertegenwoordigers van de organisaties van ouders, leerlingen, personeel en werkgevers in het onderwijs, de Onderwijsinspectie en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties  zoals de Commissie Gelijke Behandeling, de Nationale Ombudsman, Gemeentelijke ombudsman enz.

Het symposium werd geopend door mr. Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Stichting Onderwijsgeschillen. Vervolgens gaf onderzoeker dr. Renée van Schoonhoven een toelichting bij het onderzoeksrapport. Daarna reageerde  prof. mr. Alex-Geert. Castermans, voorzitter van de LKC, op het rapport. Drs. Marjo Hess, adviseur burgercontacten bij de Nationale Ombudsman, beschreef  de benadering die de Nationale Ombudsman volgt bij de behandeling van klachten. ’s Middags vonden in drie groepen discussies plaats aan de hand van de bevindingen uit het rapport en de stellingen van de sprekers. De middag werd plenair afgesloten door prof. mr. Dick. Mentink en mr. Hilde Mertens.

Downloaden

Verslag symposium Klagen kan verbeteren 16 november 2011

R. van Schoonhoven en M. Keijzer, Klagen kan verbeteren. Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen oktober 2011