Themabrief passend onderwijs over verwijdering van leerlingen

De nieuwe Themabrief passend onderwijs gaat over de verwijdering van leerlingen in het primair, het voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De regelgeving over verwijdering is met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 veranderd. De belangrijkste verandering is dat er een nieuwe Commissie is, de Geschillencommissie passend onderwijs, waar ouders terecht kunnen die het niet eens zijn met de verwijdering van hun kind.

In deze themabrief worden de wettelijke voorschriften over verwijdering en de mogelijkheden voor ouders die het niet eens zijn met de verwijdering op een rijtje gezet. De themabrief gaat ook in op de jurisprudentie over verwijdering.

Downloaden

​Themabrief passend onderwijs 7, maart 2016

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven op de Themabrieven passend onderwijs