Update werkwijze Commissies van Onderwijsgeschillen vanaf 1 juni 2020

De rijksoverheid versoepelt vanaf 1 juni aanstaande de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Bijeenkomsten met een beperkt aantal mensen mogen weer door Onderwijsgeschillen worden georganiseerd. Ook is in de afgelopen periode door Commissies ervaring opgedaan met het houden van online zittingen via Teams.

Het “Tijdelijk reglement werkwijze Commissies Onderwijsgeschillen tijdens bestrijding Coronavirus”, dat uitsluitend is gericht op de schriftelijke behandeling van zaken, eindigt daarom per 1 juni 2020. 

Hiervoor in de plaats komt de volgende werkwijze: 

Werkwijze vanaf 1 juni 2020

Onderwijsgeschillen volgt de maatregelen van de rijksoverheid om het Coronavirus te bestrijden, die zijn gericht op het zo mogelijk thuisblijven en afstand houden. Iedere Commissie kent in haar reglement een regel van de strekking, dat in een onvoorziene situatie de Voorzitter van de Commissie beslist. Het Coronavirus en de tegen het virus te nemen maatregelen zijn aan te merken als een onvoorziene situatie. 

De voorzitter van een Commissie bepaalt of een zitting ten kantore van Onderwijsgeschillen noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met een online zitting.
Online zittingen hebben de voorkeur boven fysieke zittingen ter bevordering van het thuisblijven. 

Indien fysieke samenkomst nodig is, gaat het secretariaat met de commissieleden en partijen na of zij in de gelegenheid zijn om naar het kantoor van Onderwijsgeschillen te komen. Er wordt naar bevind van zaken gehandeld. Het secretariaat houdt met het plannen van bijeenkomsten rekening met vertrek- en aankomstbewegingen.  

Uitsluitend schriftelijke behandeling van zaken blijft mogelijk indien dit passend is naar het oordeel van de voorzitter van de Commissie. Omdat schriftelijke zaakbehandeling naar algemene maatstaven een minder effectieve en efficiënte methode is van geschilbehandeling, zal schriftelijke behandeling enkel in een beperkt aantal zaken aan de orde zijn.  

1,5 meter aanpassingen bij Onderwijsgeschillen 

Het houden van zittingen en andere bijeenkomsten ten kantore van Onderwijsgeschillen is mogelijk met een maximum van 10 mensen in de zittingzaal, commissieleden en secretaris meegerekend. Hiertoe is de inrichting van het gebouw aangepast, zoveel mogelijk zonder afbreuk te doen aan het open en gastvrije karakter van de ontvangst. Bij de uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen gasten informatie en instructies over de ontvangst bij Onderwijsgeschillen. Gasten zijn niet welkom indien zij aan COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten hebben.